Představení Slezské diakonie slovy PhDr. Mgr. Markéty Heroutové

13.9.2017
Smart Network

 

Přinášíme světlo do života potřebným

Slezská diakonie pro Jihomoravský kraj

Jedním z našich dlouholetých členů je Slezská diakonie, nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby již od roku 1990. V roce 2005 rozšířila svou působnost prostřednictvím Poradny rané péče DOREA a Střediska ELIADA Brno i do Jihomoravského kraje. O tom, jaké poslání a cíle má tato křesťanská organizace, jsme se zeptali vedoucí úseku Brno Slezské diakonie, paní PhDr. Mgr. Markéty Heroutové.

 

Jakou činností se Slezská diakonie v Brně zabývá?

Posláním obou zmíněných středisek je podporovat rodiny v péči o děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím sociálních služeb. Konkrétně se jedná o Poradnu rané péče DOREA a středisko ELIADA Brno, které poskytuje osobní asistenci a odlehčovací služby. Tyto služby jsou prostřednictvím poradkyň a asistentů poskytovány buď ambulantně, nebo terénní formou v přirozeném prostředí klientů v rámci celého Jihomoravského kraje.

 

Raná péče je terénní sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením a ohroženým psychomotorickým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, a to do dovršení sedmi let věku dítěte. Pomáháme rodinám zorientovat se v nové životní situaci a podporujeme je v adaptaci na novou životní situaci a v začlenění do běžného života.

e3601ad1c2d1.jpg

Asistenční a odlehčovací služby nemusí, ale mohou navázat na ranou péči a jsou poskytovány rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození až do dovršení věku 26 let. Umožňujeme rodinám, aby regenerovali a načerpali nové síly pro další péči. Odlehčovací a asistenční služba znamená možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin denně i vícekrát v týdnu. Pečující rodina ji může využívat krátkodobě, pravidelně, ale i jednorázově.

 

Jak tedy asistence probíhá?

Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem neboli asistentem, pečující rodič si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, s vědomím, že ústavní péče nikdy nemůže rodinné prostředí plně nahradit. Asistenční služby můžou případně také probíhat v zázemí střediska ELIADA Brno.

451530bcd351.jpg

Je nám známo, že pro své klienty připravujete i další aktivity...

Ano, kromě registrovaných sociálních služeb připravujeme a realizujeme pro rodiny pečující o děti s hendikepem různé doplňkové aktivity související s jejich začleňováním do společnosti a vedoucí ke zvyšování kompetencí jak rodičů, tak i jejich dětí.

V letech 2015 a 2016 jsme v rámci projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí organizovali například individuální a skupinové arteterapie pro děti se zdravotním postižením, kurz pro rodiče týkající se komunikace s dětmi se ZP pomocí iPADů nebo třeba pravidelná setkání svépomocných rodičovských skupin, která nadále organizujeme i po ukončení projektu.

Naší poslední velkou akcí byla Zahradní slavnost, na kterou každoročně zveme celé rodiny nám svěřených dětí. Nutno zmínit, že tuto, u rodin velmi oblíbenou akci, bychom bez podpory sponzorů nemohli uskutečnit. Finanční prostředky pro tyto účely získáváme od dárců a také pořádáním benefičních akcí či prodejem ručně vyrobených panenek.

 

Jak můžou pomoci podnikatelé z klubu Smart Network?

Jsme vděčni za jakoukoli pomoc, ať už ve finanční podobě, formou poskytnuté služby nebo zboží zdarma či pro nás přijatelnější cenu. Někdy pomůže i informace a kontakt na osobu nebo firmu, která je společensky zodpovědná a chce pomoci.

S klubem Smart Network spolupracujeme již několik let a musím říct, že spolupráce je velmi příjemná a hlavně přínosná. Doufám, že i naši partneři mají ze spolupráce dobrý pocit.

Autor článku: PhDr. et Mgr. Markéta Heroutová

Další články

Smart Network
Členové Vyrobte si své zákazníky, lépe je pak oslovíte Víte co mají vaši zákazníci společného? Víte jakým propagačním aktivitám věnují pozornost, jaký je jejich průměrný věk, odkud jsou, kolik zhruba měsíčně vydělávají, kolik mají dětí a zda mají spíše psa nebo kočku?
Detail článku
Smart Network
Členové Reference na Privátního konciéře Zajištění moderátora či fotografa na akci není pro Privátního konciéře žádný problém...
Detail článku
Smart Network
Smart Osobní networkerka na akci Ženy sobě Zkušená networkerka a organizátorka Gabriela Mrkvicová se nezalekne žádné akce :-) Opět byla úžasná na březnové akci v Praze. Plně podpořila Evu Kavkovou a převzala na sebe část povinností!
Detail článku
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network

KONTAKT

info@smart-network.cz Smart Network
+420 775 649 843 Smart Network
www.smart-network.cz Smart Network
Facebook
Smart Network
Smart Network Smart Network Business Center s.r.o.
Smart Network IČ: 026 07 450, DIČ: CZ 026 07 450
Smart Network Úhrada vstupneho na akce: 2700633772/2010
Smart Network Loosova 578/9, Brno, 638 00
Smart Network Provozovna: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro)