Představení České asociace franchisingu

19.5.2020
Smart Network

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta i správní rada a dozorčí rada. Česká asociace franchisingu je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.

181011-0009.jpg

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

181011-0126.jpg

”Know-how” je soubor nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované;

”utajené” znamená, že know-how, ve své podstatě, struktuře nebo přesném složení součástí, není všeobecně známé nebo lehce dostupné; to však nelze chápat zúženě jakoby každá individuální součást know-how musela být mimo franchisorův podnik zcela neznámá nebo nedostupná;

”podstatné” znamená, že know-how zahrnuje informace nepostradatelné pro použití franchisantem, prodej nebo distribuci smluvně dohodnutého zboží nebo služeb, zvláště pro prezentaci zboží, určeného k prodeji, zpracování výrobků v souvislosti s poskytováním služeb, metody přístupu k zákazníkovi, jakož i řízení podniku po administrativní a finanční stránce. Know-how musí být pro franchisanta užitečné tak, aby k datu ukončení smlouvy zlepšilo jeho konkurenční postavení, a to zvláště zvýšením jeho výkonnosti a usnadněním jeho přístupu na nový trh;

”identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti; specifikace know-how může být zakotvena ve franchisové smlouvě nebo ve zvláštním dokumentu, nebo ji lze zaznamenat jakoukoliv další vhodnou formou.

 181011-0340.jpg

Jak vyplývá z definice franchisingu, franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Hlavní výhodou franchisingu je právě opakování koncepce, kterou franchisor vymyslel a odzkoušel. Je pravda, že se koncepty podle jednotlivých zemí mohou mírně lišit. Tyto změny musí být v souladu s koncepcí franchisora a s jeho souhlasem. Pokud se například  podíváme do provozoven McDonalds, tak jsou po celém světě stejné se stejným sortimente. A McDonalds není sám. Čím více změn ve franchosovém konceptu, tím je franchisový koncept více ohrožen.

 

 

Ing. Jiří Krajča

Další články

Smart Network
Člen Konference: Cesta vzhůru s Životem (Moderní Ženy) a křest nové knihy Je tu jaro, čas nových začátků a inspirace :) Těší se na vás zkušení lektoři v oblasti osobního rozvoje.
Detail článku
Smart Network
Smart SMART TALK inspirace: „Ze zákulisí moderátorky a networkerky" V rámci série dílů inspirace se Gabriela zaměřuje na networking a mýty, které s ním jsou spjaté. V tomto 23. se dozvíte, co všechno obnáší být moderátorka a networkerka. Jako moderátorka a networkerka Gabriela byla součástí mnoha akcí v nejrůznějších odvětvích. Neznalost oboru pro ní není překážkou, základem je se na to dostatečně připravit.
Detail článku
Smart Network
Člen Kilion: Vyrobíme Vám logo na míru Náš člen Kilion Vám velmi rád pomůže s návrhem a následnou realizací Vašeho vlastního loga. Neváhejte a přečtěte si článek!
Detail článku
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network

Smart NetworkKONTAKT

info@smart-network.cz Smart Network
+420 775 649 843 Smart Network
Informace o používání cookies Smart Network
Spisová značka: C 81849, vedená u Krajského soudu v Brně Smart Network
GDPR
Smart Network
Smart Network Smart Network Business Center s.r.o.
Smart Network IČ: 02607450, DIČ: CZ02607450
Smart Network Sídlo: Loosova 578/9, Lesná,Brno, 638 00
Smart Network Kancelář: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro)
Smart Network Úhrada vstupného na akce:
CZK: 2700633772/2010
EURO: 2701690402/2010
fb tncz linked in google fb warengo google

aplikace Podělte se s námi o kvalitu provozovaných služeb aplikace