Představení člena: Petráš Rezek - právo I transakce I daně I účetnictví I mediace

Smart Network
8.7.2024
Autor: Lukáš Rezek

Představ našim čtenářům, co je předmětem tvé činnosti. 

 

Právní, transakční, daňové, účetní a mediační a vyjednávací služby. :-) Jsme dnes už uskupení více firem pod značkou Petráš Rezek, jejíž součástí je k červenci roku 2024 téměř 60 kolegů. Skupinu tvoří advokátní kancelář, transakční a M&A kancelář, daňová kancelář, účetní kancelář a společnost zabývající se mediací a vyjednáváním. 

 

 

Jak dlouho se věnuješ této činnosti a co tomu profesně předcházelo? 

 

V oblasti právních služeb se pohybuju od roku 2009 a Advokátní kancelář jsme s Filipem Petrášem založili v roce 2018. Od té doby se nám daří přitahovat hodnotově podobně založené kolegy, kteří chtějí poskytovat služby v té nejlepší možné kvalitě. A kvalitou není myšlena jen maximální odbornost, ale i lidský a absolutně férový přístup.

Na tom máme podnikání založeno a věřím, že právě proto každý rok rosteme ve všech směrech (např. v loňském roce jsme byli vyhlášeni jako nejrychleji rostoucí advokátní kancelář v celé České republice).

IMG_7765.jpeg

 

Co tě na tvé práci nejvíce baví? 

 

Já miluju lidi, takže práce s lidmi. A tím, že se lidský přístup stal součástí naší firemní kultury, tak máme neuvěřitelné množství pozitivní zpětné vazby od klientů právě na to, že je to poprvé, kdy se cítili dobře i na jednání u právníka. Za to jsem moc rád a jen mě to utvrzuje v tom, že to děláme dobře. Každopádně to samozřejmě platí jen v případě, že jste náš klient, ale naše protistrany v soudních sporech podobný zážitek z jednání s námi bohužel mít pravděpodobně nebudou. Tam je to právě naopak. :-D 

 

1_11.jpg

 

Jak často se soudíte a soudíte se rádi? Je to to, co dělají advokáti nejraději?

 

Jsou advokátní kanceláře, které spory neřeší. My jsme na sporech vyrostli, takže velká agenda naší kanceláře je tvořena právě spory a každý rok zastupujeme jak v individuálních, tak hromadných kauzách, tisíce lidí. A jestli se soudíme rádi? NE.

Našim cílem je dohodnout se s protistranou mimosoudně a doporučujeme to i klientům. Protože vždy je nutné vzít v úvahu kolik bude soudní spor stát času, energie, financí a současně je nutné myslet i na hodnotu peněz v čase atd. Takže podle nás se kvalitní právník pozná nikoliv podle toho, kolik soudních sporů vyhraje, ale podle toho, kolika soudních sporů svého klienta ušetří. 

 

Proč si vybrat v případě sporu vaši kancelář?

 

Úplně nejlepší by bylo vybrat si naši kancelář ještě předtím, než jakýkoliv spor vznikne :-D (např. v případě sporu ze smlouvy je to již v době, kdy máte smlouvu teprve podepisovat). Protože mnohem radši jsme požární dozor než hasiči. Ale když už tedy nějaký spor vznikne, tak je ten postup takový, že si napřed tzv. "nalejeme čistého vína" a řekneme si na rovinu, jak si z pozice práva stojíme.

Naše velká výhoda oproti jiným kancelářím je to, že máme kancelář rozdělenou na týmy, kdy každý tým se zaměřuje na konkrétní oblast práva. A tam, kde samostatný advokát řeší 1 případ ročně, tak naši kolegové tím, že se specializují na danou problematiku, tak jej řeší třeba 5krát měsíčně. Tím šetříme klientovi čas i peníze, protože zpravidla nemusíme tolik studovat judikaturu atp.

1_19.jpg

 

Následuje fáze jednání s protistranou kde, jak jsem psal výše, je cílem uzavřít dobrou dohodu, pokud je to možné. Tady je naší výhodou, že máme v týmu experty na mediace a vyjednávání, takže používáme nejrůznější vyjednávací taktiky. Pokud se nám podaří dohodnout a ušetřit klienta soudního sporu, tak je to ten nejlepší možný výsledek. Pokud to nejde, protože ne každá protistrana se chce dohodnout a férových lidí schopných sebereflexe nebo kompromisu je bohužel čím dál méně, tak zpravidla pokračujeme soudním řízením.

A tady bych upřímně nechtěl být naše protistrana, protože jak znám naše kolegy z oddělení závazků a sporů, tak se s tím úplně nemažou.

Naší velkou výhodou je právě velké množství sporů, které každý rok řešíme a máme díky tomu zpracovanou statistiku, jak rozhodují jednotlivé soudy téměř v celé ČR. Některé rozhodují spíše ve prospěch spotřebitelů, jiné třeba ve prospěch podnikatelů, věřitelů nebo naopak dlužníků atd. Pro nás je tato znalost velmi důležitá pro vedení každého konkrétního sporu, protože podle toho můžeme strategii sporu nastavit. 

 

Jaká další oddělení mimo závazky a spory v kanceláři máte?

 

Máme jich více tak nevyjmenuju všechny, ale např. práva obchodního, nemovitostí a developerských projektů, trestního a přestupků, rodinného, práva pro obce a města, stavebního, pracovního, veřejných zakázek, dluhopisů a v rámci dalších našich společností transakčního a M&A poradenství (pokud chcete prodat ziskovou firmu za cca 10 milionů Kč a více), daňového poradenství, účetnictví, mediační a vyjednávací + máme i experta na svěřenecké fondy.

 

Jsou nemovitosti to nejčastější, co lidé řeší?

 

Pokud se nejedná o podnikatele, kteří řeší nejčastěji právní věci z oblasti obchodního a pracovního práva, tak ano. V týmu nemovitostí a developerských projektů máme dneska více než 10 kolegů a v roce 2024 pravděpodobně pomůžeme zrealizovat prodej nemovitostí ve více než 1200 případech.

Máme totiž kromě našich kanceláří v Praze, Brně, Zlíně, Uherském Hradišti a Bratislavě navázanou spolupráci při podpisu kupních smluv s advokáty v dalších více než 40 městech od Aše až po Jablunkov. Tím pádem jsme schopni zpracovat smlouvy centrálně v naší kanceláři a následně prodej dokončit kdekoliv po celé ČR. Kupní cena za nemovitost při realizaci transakce následně většinou zůstává v naší advokátní úschově, protože klienti dnes čím dál častěji vyžadují advokátní úschovu financí u velké kanceláře, kde mají jistotu, že v rámci transakce (která je pro spoustu lidí jednou za život) proběhne vše bez rizika.

1_14.jpg 

 

Jaká je tvoje úloha v jednotlivých firmách a co chystáš do budoucna?

 

Začínám se více zaměřovat na propojování klientů mezi sebou, protože cílem do budoucna není jen poskytovat super služby, ale ještě klientům poskytnout něco navíc. My jsme totiž zpravidla uprostřed podnikatelského dění našich klientů, kdy víme, co kdo potřebuje a co mu naopak chybí. Takže chceme tyto klienty propojovat mezi sebou navzájem a pomáhat jim tak díky spolupráci s námi ještě více růst.

Dále se zaměřuju na business development našich firem ve smyslu získávání nových obchodních příležitostí a vzhledem k mým dalším "funkcím" mimo naše firmy dávám na některé oblasti pohled z jiné perspektivy.  

logo petras rezek.png 

Jaké další funkce máš na mysli? 

 

Jsem Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR, což je obdoba soudce v rámci rozhodčího řízení a arbitráží. 

Dále působím jako Zprostředkovatel kolektivních sporů v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy při uzavírání kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací může dojít ke sporům o uzavření kolektivní smlouvy. Tyto spory se řeší nejdříve prostřednictvím zprostředkovatele, a poté buď prostřednictvím rozhodce nebo prostřednictvím stávky či výluky. Jedním ze zprostředkovatelů jsem já a řešil jsem mimo jiné např. spory v rámci jedné z největších bank v ČR.

 

A poslední téměř 3 roky jsem členem Kárné komise České advokátní komory, protože mi záleží na budoucnosti advokacie jako celku a cílem je, aby

  1. právo nebylo bezprávím tak, jako tomu bylo v minulém režimu,
  2. komora byla opravdovým partnerem advokátů,
  3. pokud se mezi advokáty objeví, byť jen nahnilé jablko, tak aby před tím advokáti nezavřeli oči a
  4. každý, kdo bude potřebovat právní pomoc, ji dostal v tom nejlepším standardu, jak jen to bude možné (ať už po stránce odbornosti či po stránce lidské).